TOP 10 liekov, ktoré spôsobujú poškodenie obličiek: Tento článok by ste nemali ignorovať, ide o vaše zdravie!

8281

Zoznam jednotlivých liekov, ktoré spôsobujú poškodenie obličiek je až taký dlhý, že je veľmi ťažké rozhodnúť o top desiatke. Tak sme sa rozhodli ich zoradiť podľa typu liečiva: antibiotikum, analgetikum, atď. [sociallocker]

  1. Antibiotiká, vrátane ciprofloxacín, meticilín, vankomycínu, sulfónamidy.

2. Analgetiká, ako acetaminofén a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): aspirín, ibuprofén, naproxén a ďalšie, ktoré sú k dispozícii iba na lekársky predpis.

3. COX-2 inhibítory, vrátane celecoxib (značka Celebrex). Dva lieky z tejto triedy boli stiahnuté z trhu, pretože spôsobovali kardiovaskulárnu toxicitu: rofecoxib (značka Vioxx) a valdecoxib (značka Bextra). Tieto lieky sú zvláštnou triedou NSAID, ktoré boli vyvinuté tak, aby boli bezpečnejšie pre žalúdok, ale hrozí u nich rovnaké riziko poškodenia obličiek ako pri ostatných NSAID.

4. Lieky na pálenie záhy triedy inhibítorov protónovej pumpy vrátane omeprazolu ( značka Prilosec), lanzoprazol (značka Prevacid), pantoprazolu (značka Protonix), rabeprazol (značky Rabecid, Aciphex), ezomeprazolu (značky Nexium, Esotrex), pozri ref. 4.

5. Antivirotiká, vrátane acykloviru (značka Zovirax), používané na liečbu herpesových infekcií. Ďalej indinavir a tenofovir, oba používané na liečbu HIV.

6. Lieky na vysoký krvný tlak, vrátane kaptoprilu (značka Capoten).

7. Lieky na reumatoidnú artritídu, vrátane infliximabu (značka Remicade); chlorochín a hydroxychlorochín, ktoré sa používajú na liečbu malárie a systémového lupus erythematosus, známeho aj ako reumatoidná artritída.

8. Lítium, používaný na liečbu bipolárnej poruchy.

9. Antikonvulzíva, vrátane fenytoínu (značka Dilantin) a trimethadionu (značka Tridione), ktoré sa používajú na liečbu záchvatov a iné.

10,. Chemoterapeutické lieky, vrátane interferónov, pamidronátu, cisplatina, karboplatina, cyklosporínu, takrolimusu, chinínu, mitomycinomu C, bevacizumabu; a antithyreoidálne lieky, vrátane propyltiouracilu, ktorý sa používa na liečbu hyperaktívnej štítnej žľazy.

[/sociallocker]